Quickscan: Smart customization

Quickscan Smart Customization

OEM'ers in de maakindustrie kunnen veel baat hebben bij smart customization. Om erachter te komen of uw organisatie gebaat is bij smart customization hebben wij deze quickscan ontwikkeld. Aan de hand van een aantal vragen krijgt u een goed beeld op welke vlakken smart customization uw organisatie kan helpen en waar de meeste winst kan worden behaald.

Benieuwd of dit ook interessant is voor uw organisatie? Download dan de Quickscan Smart Customization.